พบ: 143  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์ / จันทรา ด่านคงรักษ์.
ผู้แต่ง
จันทรา ด่านคงรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
370.157 จ115ก 2563
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน : ครูทุกคนทำได้ไม่ยาก / พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
ผู้แต่ง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
370.72 พ647ป 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การทำแบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า / เรียบเรียงโดย วินิทร สอนพรินทร์.
ผู้แต่ง
วินิทร สอนพรินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
646.4 ว633ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู : ฉันจะเป็นครูที่ดีขึ้นได้อย่างไร? / วิจารณ์ พานิช.
ผู้แต่ง
วิจารณ์ พานิช, ผู้แต่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
371.1024 ว519ว 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย / สุคนธ์ สินธพานนท์ [และคนอื่น ๆ อีก 3 คน].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
371.102 ห332 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การจัดการขนส่ง : Transport Managament / คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
ผู้แต่ง
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
658.5 ค-ก
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ความเชื่อในพิธีกรรมครูหมอมโนราห์ = Faith in Rituals / ภาณุพงศ์ ยิ้มย่อง.
ผู้แต่ง
ภาณุพงศ์ ยิ้มย่อง.
สำนักพิมพ์
สงขลา :
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
Engineering graphics / S.M. Sekkilar.
ผู้แต่ง
Sekkilar, S.M.
สำนักพิมพ์
Oxford, U.K. :
เลขเรียก
604.2 S463E 2018
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Computer Graphics / Somnath Sinha andAditi Paul.
ผู้แต่ง
Sinha, Somnath.
สำนักพิมพ์
Oxford :
เลขเรียก
006.6 S617C 2018
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโปรแกรมร้านขายหนังสือ = Application for book shop / กาญจนา แซ่ลิ้ม.
ผู้แต่ง
กาญจนา แซ่ลิ้ม.
สำนักพิมพ์
สงขลา :
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
The new psychology of love / Edited by Robert J. Sternberg and Karin Sternberg.
สำนักพิมพ์
Cambridge :
เลขเรียก
152.41 N532 2019
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Digital marketing : communicating, selling and connecting / Charles F. Hofacker.
ผู้แต่ง
Hofacker, Charles f.
สำนักพิมพ์
Cheltenham, UK :
เลขเรียก
658.872 H697D 2018
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Electronic measurement and instrumentation / Syed Akhtar Imam, Vibhav Kumar Sachan.
ผู้แต่ง
Imam, Syed akhtar.
สำนักพิมพ์
New Delhi :
เลขเรียก
621.38154 I31E
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Religion and mental health : research and clinical applications / Harold G. Koenig.
ผู้แต่ง
Koenig, Harold g.
สำนักพิมพ์
Amsterdam : Academic Press, 2018
เลขเรียก
200.19 K78R 2018
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Intelligibility, oral communication, and the teaching of pronunciation / John M. Levis.
ผู้แต่ง
Levis, John.
สำนักพิมพ์
Cambridge :
เลขเรียก
421.52071 L666I 2018
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles