ชื่อเรื่อง การปรับปรุงการผลิตมังคุด ในภาคใต้เพื่อการส่องออก / สายัณห์ สดุดี...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง สายัณห์ สดุดี
พิมพลักษณ์ สงขลา : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545
รูปเล่ม 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ; 30 ซม
หัวเรื่อง
ผู้แต่งร่วม สุภาณี ชนะวีรวรรณ
  พรพิมล พวงแก้ว
  ลักษมี สุภัทรา
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด