Not found
ชื่อเรื่อง กระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม ( Team Learning )หลักสูตรการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ / การนำร่องพัฒนาระบบงาน "ยุติธรรมชุมชน".
ผู้แต่ง กระทรวงยุติธรรม คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน
ชื่อชุด ชุดความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน"
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2550
รูปเล่ม 70 หน้า
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด